Niepoprawna pisownia

zawczesna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za wczesna

Poprawna pisownia