Niepoprawna pisownia

zastżyk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zastrzyk

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zastszyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaszczyk

Niepoprawna pisownia