Poprawna pisownia

zaplanowaniu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za planowaniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poplanowaniu

Niepoprawna pisownia