Niepoprawna pisownia

zanią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za nią

Poprawna pisownia