Niepoprawna pisownia

zamąż pójście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zamążpójście

Poprawna pisownia, znaczenie: zawarcie przez kobietę związku małżeńskiego.


Niepoprawna pisownia

zamonżpójście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamążpujście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mążpójście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mąż pójście

Niepoprawna pisownia