Poprawna pisownia

załączyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

załonczyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za łączyć

Niepoprawna pisownia