Poprawna pisownia

żądany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rządany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żondany

Niepoprawna pisownia