Poprawna pisownia

zabrudzony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za brudzony

Niepoprawna pisownia