Poprawna pisownia

zabrudzeni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za brudzeni

Niepoprawna pisownia