Niepoprawna pisownia

za witam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawitam

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawię się gdzieś, przybędę dokądś.