Niepoprawna pisownia

za planowane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaplanowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poplanowane

Niepoprawna pisownia