Niepoprawna pisownia

za dało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zadało

Poprawna pisownia