Niepoprawna pisownia

wytęszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wytęży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wytenży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wytęrzy

Niepoprawna pisownia