Poprawna pisownia

wystrugać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wyztrugać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wystrógać

Niepoprawna pisownia