Poprawna pisownia

wyruszymy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy ruszymy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyrószymy

Niepoprawna pisownia