Poprawna pisownia

wyrazić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy razić

Niepoprawna pisownia