Poprawna pisownia

wypoczęliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wypoczeliście

Niepoprawna pisownia