Poprawna pisownia

wyparzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy parzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wypaży

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wypaszy

Niepoprawna pisownia