Niepoprawna pisownia

wymądża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wymądrza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wymondrza

Niepoprawna pisownia