Niepoprawna pisownia

wykożysta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wykorzysta

Poprawna pisownia