Niepoprawna pisownia

wy razić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyrazić

Poprawna pisownia