Poprawna pisownia

wtem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w tem

Niepoprawna pisownia