Poprawna pisownia

wskutek

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

na skutek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na wskutek

Niepoprawna pisownia