Niepoprawna pisownia

wskura

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wskóra

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wzkóra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skura

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w skóra

Niepoprawna pisownia