Niepoprawna pisownia

wrószby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wróżby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wruszby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrurzby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrużby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrórzby

Niepoprawna pisownia