Niepoprawna pisownia

wądpi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wątpi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wontpi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wondpi

Niepoprawna pisownia