Poprawna pisownia

uznać za

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uznać jako

Niepoprawna pisownia