Niepoprawna pisownia

niedo patrzenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedopatrzenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie do patrzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopatżenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopatszenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dopatrzenie

Niepoprawna pisownia