Niepoprawna pisownia

usmy listopada

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ósmy listopada

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o ósmym dniu listopada, nie zaś o ósmym listopadzie.


Niepoprawna pisownia

ósmy listopad

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usmy listopad

Niepoprawna pisownia