Poprawna pisownia

usiądzie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

usiondzie

Niepoprawna pisownia