Poprawna pisownia

talerz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tależ

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

talesz

Niepoprawna pisownia