Poprawna pisownia

szesnastolatek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szesnasto-latek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeznastolatek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szesnaztolatek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szesnasto latek

Niepoprawna pisownia