Poprawna pisownia

szerzyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szeżyć

Niepoprawna pisownia