Poprawna pisownia

szafie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szafje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szawie

Niepoprawna pisownia