Poprawna pisownia

struktura

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

struktóra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stróktóra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stróktura

Niepoprawna pisownia