Poprawna pisownia

straszną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

strasznom

Niepoprawna pisownia