Trzy zaprezentowane tu typy pisowni (tj. „squot„, „squat” i „skłot„) są poprawne i mają tożsame znaczenia, dlatego też dopuszczalne jest ich wymienne stosowanie, my jednak zalecamy używanie wersji występującej w języku angielskim, czyli pisowni „squat„. Zwrot ten oznacza opuszczony budynek (najczęściej dom), który został nielegalnie zagospodarowany i zamieszkany przez dzikich lokatorów (określanych mianem „skłotersów”).

Poprawna pisownia

squot

Poprawna pisownia, pisownia mniej popularna, nie zalecana.

Poprawna pisownia

squat

Poprawna pisownia, wersja rekomendowana.

Poprawna pisownia

skłot

Poprawna pisownia, wersja spolszczona, nie zalecana.


Niepoprawna pisownia

skłat

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sqłat

Niepoprawna pisownia