Niepoprawna pisownia

sondzimy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sądzimy

Poprawna pisownia