Niepoprawna pisownia

somsiedzka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sąsiedzka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sąsiecka

Niepoprawna pisownia