Niepoprawna pisownia

skruci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skróci

Poprawna pisownia