Poprawna pisownia

skoro świt

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skoroświt

Niepoprawna pisownia