Poprawna pisownia

siedlisko

Poprawna pisownia, znaczenie: siedziba lub miejsce stałego przebywania czy zamieszkania, skupisko, główny punkt czegoś. W biologii oznacza miejsce bytowania określonych organizmów, ich zbiorowisko.


Niepoprawna pisownia

siedlizko

Niepoprawna pisownia