Niepoprawna pisownia

sbrodnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbrodnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z brodnie

Niepoprawna pisownia