Niepoprawna pisownia

samoprzezsię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

samo przez się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

samo przez sie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

samo przezsię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

samoprzez się

Niepoprawna pisownia