Niepoprawna pisownia

żadcy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzadcy

Poprawna pisownia