Niepoprawna pisownia

rządań

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żądań

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żondań

Niepoprawna pisownia