Niepoprawna pisownia

rosworzenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozwożenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

roswożenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozworzenia

Niepoprawna pisownia