Niepoprawna pisownia

rombka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rąbka

Poprawna pisownia