Niepoprawna pisownia

rence

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ręce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ręcę

Niepoprawna pisownia