Niepoprawna pisownia

przytobie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przy tobie

Poprawna pisownia